Aktuális projektjeink:

Find your path! – Erasmus+ Ka2-es projekt

A Find your path! című projekt célja, hogy az ifjúsági közösségekkel végzett munka játékos eszköztárát bővítse egy izgalmas, új társasjáték fejlesztésével, amely a szlovén Lendva és a magyar Pécsvárad –  két kisváros –  ifjúsági szervezeteinek ifjúsági munkával kapcsolatos több évtizedes tapasztalatait összegezi és egyben a térségi és nemzeti igényekre is reagál.

A játékos eszköz segítséget adhat minden olyan közösség számára, akiknek ifjúsági munka, illetve programmegvalósítás van a profiljában, hiszen a játék során modellezett probléma és lehetőség helyzetek segítik a játékban résztvevő fiatalokat és közösségeiket, szakembereket, hogy a döntési helyzetek eljátszásával, a folyamatok megfigyelésével, gyakorlatot és ismereteket szerezzenek, amellyel a valós életben bátrabban, határozottabban tudnak működni. Segíti a fiatalokat ötleteik megfogalmazásától a lezárásig való virtuális megvalósításban, pedagógusokat, szakembereket az ifjúsági közösségek támogatásában azáltal, hogy számos út végiggondolására és kipróbálására nyílik lehetőség, az elméleti következmények, sikerek vagy kudarcok megismerésével, elemzési lehetőségével. 

A játék a Fiatalok a részvételért Egyesület és a Lavina együttműködésében 2020. októbere és 2022. májusa között készül el. A kész játékot a projekt utolsó szakaszában, összesen 6 alkalommal fogjuk személyesen bemutatni azon szakembereknek, akik munkájában hasznosítani tudják azt. Ezen túlmenően széles körben terjeszteni kívánjuk a játék elkészültének tényét és elérhetőségét a partnerség meglévő kapcsolatrendszerén keresztül, online és hagyományos kommunikációs csatornák használatával egyaránt.

A játék három nyelven (magyarul, szlovénul és angolul) online módon korlátlanul, nyomtatott formában korlátozottan lesz elérhető.

Fiatalok a párbeszédért Szederkényben – Erasmus+ Ka3-as projekt

A Fiatalok a párbeszédért Szederkényben projekt során olyan találkozókat szervezünk, amiken a fiatalok által meghatározott problémákat vesézzük ki, majd együtt keresünk ezekre megoldási javaslatot. Ebbe a folyamatba a település vezetését is bevonjuk, így ők figyelemmel kísérhetik a fiatalok fejlődését valamint nyitottabbá válnak a velük való rendszeresen kommunikációra. A projekt végén a fiatalok átadnak egy megoldási javaslat csomagot az önkormányzat részére.

A projekt igénye és ötlete a fiatalok és a döntéshozók részéről is megvolt, így mindkét oldal nyitott az együttműködésre.

A KreaFire elsősorban nem csak egy egyszerű projekt, hanem ifjúsági szervezetek együttműködéséből létrejövő szervezeti fejlődés, közösségek megerősödését és megszületéséttámogató folyamat. Projektünk célja, hogy olyan térségekben, ahol tevékenységeink révénkapcsolatban vagyunk fiatalokkal és közösségeikkel további erőfeszítéseket tegyünk azért, hogyhatékonyabb legyen a fiatalok részvétele minden tekintetben. A projektünk az általunk elérni kívántcélcsoport szükségleteinek mélyebb megismerésével nyit; amelyhez kapcsolódóan tervezhetőbbéválnak az általunk kínált programok és lehetőségek.

A FIRE és Kreaktiva által használt fiatalokbevonását célzó módszerek és gyakorlatok cseréje és további elemzése lehetővé teszi a szervezetifejlődést és a kapacitás bővülését; amelyet kiegészít egy szakmailag megtervezettszervezetfejlesztési folyamat is a GYIÖT által. A fiatalok hatékony elérése és bevonása érdekébenaz őket érintő problémák megoldására hívjuk őket az ifjúsági kezdeményezéseket ösztönző éstámogató programunkkal, a Croatian-Hungarian Youth Initiative Boot Camp sorozattal.

Projektünk során törekszünk olyan alternatív forrásszerzési technikák alkalmazására is, amelyek révén aközösségi szintű problémák megoldásában szélesebb értelemben véve a közösség-helyi társadalomis részt vehet. Ennek egyik formája az adományozás, vállalati társadalmi felelősségvállalás, pro-bonotámogatás, társadalmi vállalkozás. Projektünk eredményeként felszínre jutnak olyan problémák,amelyekben a fiatalok érintettek, és megoldásukban szívesen vállalnak szerepet. Bővül aszervezetek kapcsolathálója, növekszik társadalmi tőkéje. A projekt eredményeként létrejöhet azalapja azoknak az alternatív forrást nyújtó mechanizmusoknak, amelyek szubszidiáris jellegeterősítve építenek a közösség erőforrásaira. Ennek középpontjában pedig a fiatalok állnak.

A létrejövő szervezeti stratégiák révén megerősödik a FIRE és Kreaktiva, mint ifjúsági szervezetek, ésa fiatalok korosztályát jobban tudják képviselni, programjukba bevonni. E programokban pedig nemcsak résztvevőként tekintünk a fiatalokra, hanem az ötletek megszületésétől, azok megvalósításán átaz értékelésig kívánjuk mentorálni a fiatalokat és közösségeiket.

Key8 – Tréning

A tréningen 9 ország ifjúsággal foglalkozó szakemberei, illetve kortárs segítői vesznek részt, akik a 8 kulcskompetenciát vizsgálják meg, hogy melyiket milyen módszerrel tudjuk fejleszteni, valamint ezt a tudást, hogyan tudjuk átadni az általunk elért fiatalok számára. A tréningen magyar mellett cseh, észt, horvát, lett litván, olasz, portugál és szlovén szervezetek képviseltetik magukat. A tervezett időpont 2020. november, amint a járványhelyzet engedi, pontos időpontot és a jelentkezési feltételeket is közzétesszük! 

Melting Games – Ifjúsági csere

Az ifjúsági csere célja, hogy a résztvevő 15-25 év közötti fiatalok közösen olyan szabadidős játékokat találjanak ki és alkossanak meg, amiket utána a Pécsváradi Leányvásár keretében le is bonyolítanak az oda érkező gyerekek, fiatalok számára. Az ifjúsági cserére magyar mellett cseh, észt, horvát, lett litván, olasz, portugál és szlovén fiatalokat várunk 1-1 felnőtt kísérővel. A program tervezett időpontja 2020. október 12-19., a jelentkezési lehetőséget a járványhelyzettől függően nyitjuk meg.

iCitizen 2.0 – Ifjúsági csere

Az ifjúsági csere célja, hogy a résztvevők tudatosabb internet használókká váljanak és közös tapasztalat cserét követően ezeket alkalmazni is tudják. A csere során a résztvevők tartalmakat készítenek, amivel az internet veszélyeire és lehetőségeire is felhívják a kortársaik figyelmét. A programon 15-25 év közötti fiatalok vehetnek részt egyesületünk mellett cseh, észt, horvát, litván, olasz és portugál partnerünk képviseletében. A program tervezett időpontja 2021. tavasza. 

Kékesd Kommandó – Szolidaritási projekt

A projekt során kékesdi fiatalok szeretnék a helyi közösségeket erősíteni és egységesíteni, amit egy éven keresztül havi programokkal kívánnak elérni. Emellett pedig az önkormányzattal együttműködve egy közösségi teret szeretnének létrehozni, amit a fiatalok szabadon használhatnak. A megvalósuló programokat honlapunkon és közösségi média oldalainkon folyamatosan közzétesszük.

KAPTÁR -> Kapj rá! – Szolidaritási projekt

A projekt során a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat tagjai, az általuk fenntartott Kaptár ifjúsági klubot kívánják a fiatalosan kialakítani, valamint tartalommal megtölteni, hogy a helyi fiatalok rendszeresen és biztonságos környezetben tölthessék el szabadidejüket. Az általuk szervezett programokat honlapunkon és közösségi média oldalainkon is közzé tesszük.

Legfrissebb projekt híreink:

Továbbra is lesz min dolgoznunk!

Az Erasmus+ pályázati lehetőség 2020 R1 körében ismét sikeresen pályázott egyesületünk és az általunk támogatott közösségek. Egyesületünk által beadott pályázatok közül egy ifjúsági csere és egy tréning valamint két szolidaritási

Olvass tovább >>

KreaFire I. – Bootcamp

2020. január 9-13. között került sor a KreaFire projektünk első BootCamp-re, ami során a jelentkező fiatalok közösségek az általuk kitalált projekteket dolgozhatták ki. A projektben horvát és magyar fiatalok vehetnek

Olvass tovább >>